team

Vishvesh Patel

Convener

team

Hitarth Talavia

Deputy Convener

team

Pushpang Rathod

Mentor

team

Aakash Desai

Core Member

team

Devarshi Joshi

Core Member

team

Dhruv Patel

Core Member

team

Dipshi Jain

Core Member

team

Malav Rohit

Core Member

team

Manav Desai

Core Member

team

Meet Rathod

Core Member

team

Prarthee Desai

Core Member

team

Rahil Shukla

Core Member

team

Shreya Prajapati

Core Member

team

Siddarth Makwana

Core Member
team

Bhavya Shah

Designer

team

Kalyani kumawat

Designer

team

Ronit Jain

Designer

team

Sarvagn Pathak

Designer
team

Piyush Tekwani

Web Developer

team

Abhishek Suthar

Web Developer

team

Peril Talaviya

Web Developer

team

Khushi Shah

Web Developer