SYNAPSE TEAM

Parth Shah

Convener

+91 9638712086

Yash Shah

Deputy Convener

+91 9925069749

Shivam Agarwal

Event Management

+91 8077436972

Abhishek Kalavadiya

PR & Campus Design

+91 8200388875

Jayati Patel

Graphic Designer

+91 7622011310

Ayush Gupta

Committee Member

+91 7877362773

Anmol Dixit

Committee Member

+91 6355688740

Jatin Patel

Committee Member

+91 9825191107

Jaydeep Kakadiya

Committee Member

+91 9537936052

Rushabh Agarwal

Committee Member

+91 9173497162

Drishti Patel

Committee Member

+91 9979874705

Devam Patel

Committee Member

+91 9638650713

Shivani Thakkar

Committee Member

+91 9726585980

Jaishil Bhavsar

Committee Member

+91 9722875064

Associate Team

Ravi Patel

Graphic Designer

Faizan Madakiya

Graphic Designer

Kshitiz Sareen

Sponsorship

Prithvish Doshi

Events

Megha Kakkad

Innovation

Devesh Ahuja

Campus Design

Shivangi Vagadia

Campus Design

Milek Agrawal

Web Developer

Sanket Chaudhari

Web Developer

Satbir Singh Ghai

Web Developer